1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződés Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.Napi.hu Online Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.; cg. 01-09-686813; adószám: 11990259-2-41; a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett AI Summit 2023 konferenciára (a továbbiakban: „Konferencia”) való jelentkezés és a Konferencián való részvétel általános szabályait tartalmazza.

Azzal, hogy a Konferenciára jelentkezik, Ön a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

2. Regisztráció

A Konferenciára regisztrálni írásban, a Szervező honlapján keresztül (a www.aisummit.hu oldalon) valamint a Szervező szerződött partnerének jegyértékesítő felületén (www.tixa.hu/aisummit2023) lehet.

A Szervező a regisztrációt csak írásos, vagy online formában fogadja el. A regisztráció, illetve a regisztrációval egybekötött jegyvásárlás után a Szervező a jelentkező által megadott email címre visszaigazolást küld.

A jelentkező regisztrációja azon a napon válik érvényessé, amikor a jelentkező regisztrációjához kapcsolódó részvételi díj összege a szervező bankszámláján jóváírásra kerül.

3. A részvételi díj és megfizetése

A Konferencián való részvétel – a Szervező kifejezetten ettől eltérő tájékoztatásának hiányában – díjköteles.

A részvételi díj magában foglalja a Konferencia teljes időtartamán való részvételt, a dokumentációt, a Konferencia keretében biztosított étkezés és a szünetekben felszolgált frissítők árát, a Konferencia honlapján leírtak szerint. Természetbeni juttatások adóját és járulékait a részvételi díj nem tartalmazza, ezen adókat és járulékokat nem a Szervező fizeti.

A Szervező a regisztráció vagy jegy-vásárlás során elkéri a jelentkező részvételéhez kapcsolódó számlázási címet. Az emailben történő jelentkezés/regisztráció esetén a szervező a regisztráció visszaigazolást követő 24 órán belül a jelentkező által megadott számlázási címre a részvételi díj összegéről díjbekérőt állít ki, amelyet megküld a jelentkező által megadott email címre.

A Konferencián való részvétel feltétele, hogy a részvételi díj teljes összege legkésőbb a konferencia kezdő időpontját megelőző 24 óráig a Szervező bankszámláján jóváírásra kerüljön.

A részvételi díj összegének megfizetését követően a Szervező a befizetett összegről számlát állít ki a jelentkező által megadott számlázási cím részére.

A Szervező az első 50 regisztráló, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, felsőoktatási hallgató részére a részvételt ingyenesen biztosítja. A kedvezmény biztosításának feltétele, hogy a regisztrációkor az regisztráló megjelölje, hogy diákként kíván regisztrálni, valamint feltöltse diákigazolványának mindkét oldaláról készült képet. Ezen felül a Konferenciára való belépéskor is fel kell mutatni a diákigazolványt.

4. A résztvevő személyének módosítása

A konferencián résztvevő személye legkésőbb a konferencia kezdő időpontját megelőző 24 óráig írásban módosítható.

A résztvevő személyének módosítására a számlázási cím képviselője jogosult.

A résztvevő személyének módosítása csak írásban, a Szervező részére küldött email ([email protected]) útján lehetséges.

5. A részvétel lemondása

Az érvényes regisztrációt követően a konferencián való részvételt lemondani csak írásban, a Szervező részére küldött email ([email protected]) útján lehetséges.

Az érvényes regisztrációt követően a konferencián való részvétel lemondására legkésőbb a konferencia napját megelőző tizedik (10.) munkanapon 16.00 óráig van lehetőség.

A Szervező részére a fenti határidőn belül beérkező lemondás esetén a Szervező a részvételi díjat a lemondás kézhezvételét követően három (3) munkanapon belül visszafizeti oly módon, hogy a részvétlei díj összegét a befizető bankszámlájára visszautalja.

A Szervező részére a fenti határidőt követően beérkező lemondások esetében a Szervezőnek nem áll módjában a befizetett részvételi díjat visszafizetni.

6. Egyebek

A Szervező által szervezett konferenciák sajtónyilvános események.

A résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével és a Szervező részére történő elküldésével elfogadja, tudomásul veszi, hogy a Konferenciáról kép- és hangfelvétel készül, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ezen felvételeket a Szervező az Indamedia csoport kiadványainak honlapján (így többek között a www.index.hu és a www.napi.hu honlapokon) és az Indamedia csoport közösségi felületein, valamint a Konferenciáról beszámolót, tudósítást készítő más médiumok felületein közzétegye.

A Konferencia során a Szervező igénybe veszi a WP Online Magyarország Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. D204; adószám: 23480403-2-43) közreműködését, amely társaság a regisztrációkor adatfeldolgozóként is eljár. Egyebekben az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekről a Szervező adatkezelési tájékoztatója nyújt tájékoztatást.

A Konferenciáról további információ kérhető a [email protected] email címre küldött email útján.